Dynamics365 Operations Optimalisatie

Het creëren van blijvende impact op uw organisatie door het implementeren van een ERP- of CRM-applicatie op basis van hoe uw organisatie zou moeten werken.

 
 
 
 
 
 
 

D365 Operations Optimalisatie

ERP-implementaties zijn notoir ingewikkeld.  In veel gevallen nemen bedrijven hun toevlucht tot een eenvoudige platformupgrade in de hoop dat de technologie alleen hun problemen zal oplossen.  Maar zelfs voor bedrijven die een langetermijnvisie hebben, gaan ERP-transformaties zelden zoals gepland.  In veel gevallen worden eigenaren van bedrijfsprocessen op het laatste moment toegevoegd en zijn ze zich niet bewust van hoe hun bedrijf momenteel de bedrijfsprocessen uitvoert waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Dit maakt het erg moeilijk om gebruikers goed op te leiden en de technologie te upgraden om de bedrijfsresultaten te leveren die het nieuwe ERP-systeem zou moeten bieden.

 

 

 
 
 

D365 Operations Optimalisatie oplossingen

ERP-transformatie gaat over meer dan een eenvoudige platformupgrade.  ERP-transformatie met enableLab vergt een holistische benadering om het operationele model van uw organisatie te begrijpen. En hoe uw huidige processen en technologie uw beoogde resultaten ondersteunen, in een poging om u in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen voor, tijdens en na uw ERP-implementatie.

 
 

Door algoritmen los te laten op je gegevens, geeft process mining je precies inzicht in hoe het proces door je organisatie loopt. enableHub haalt je gegevens niet zomaar in een reeks op, maar creëert een dynamische visualisatie van die reeks waarmee je kunt inzoomen om te begrijpen hoe het proces daadwerkelijk werkt.

 

Vereenvoudig het (her)ontwerp van je processen door processen automatisch te visualiseren op basis van gegevens uit je transactionele systemen

 

In enableHub zie je processen die worden weergegeven als een grafisch stroommodel, dat gebruikt kan worden om de stroom aan werkzaamheden over afdelingen heen weer te geven in een taal die de gebruiker begrijpt. De visuele weergave van processen moedigt zowel managers als gebruikers aan om op procesniveau te werken in plaats van op toepassings- of taakniveau.

Nadat de beslissingen over procesontwerp zijn genomen en KPI's zijn gedefinieerd, kun je procesbewaking (process monitoring) gebruiken om de dagelijkse voortgang van je belangrijkste processen in de gaten te houden.

BORG DE PROCESGANG

Processen vormen het hart van je organisatie. Zij bepalen in grote mate de kwaliteit van je producten en diensten. Daarom is het essentieel dat de bedrijfsprocessen goed zijn vastgelegd en dat de organisatie inzicht heeft in de output van die processen. De beslissing met BPM te beginnen, is primair een strategische keuze: je moet als organisatie geloven in het nut van een procesgeoriënteerde aanpak. IT-systemen kunnen een rol spelen om BPM met meer succes en minder inspanning te implementeren én onderhouden.

 
VERHOOG JE KLANTTEVREDENHEID

Iedere organisatie beoogt om met minder kosten, meer rendement te behalen. Ook het verhogen van de kwaliteit van producten en diensten en het verhogen van klanttevredenheid behoort tot de veelgehoorde doelstellingen. Kwaliteits- en procesmanagement zijn essentieel voor het realiseren van deze doelstellingen en een kwaliteitsmanagementsysteem is daarbij een onmisbaar hulpmiddel. Daarnaast draagt een kwaliteitsmanagementsysteem bij aan het verkrijgen van beter inzicht in de organisatie en meer grip op de processen, operations en geldstromen.

 
MINDER KOSTEN, MEER RENDEMENT

Proces- en kwaliteitsmanagement leiden tot een kritische blik op de processen, wat zorgt voor minder kwaliteitskosten (beoordelings- en faalkosten). Ook zorgt het voor optimale benutting van de beschikbare middelen en een betere klantgerichtheid.

 
HELDERE BLAUWDRUK VAN DE BEDRIJFSPROCESSEN

enableHub biedt een gestructureerd informatiesysteem dat bedrijfsprocessen en de benodigde communicatie rondom deze processen zowel transparant als controleerbaar maakt. Het helpt om gedetailleerde documentatie te creëren met behoud van overzicht in het systeem, en toont wie wat doet, waarom, wanneer, waar en met welke middelen.

 
 
 
 
 

D365 Operations Optimalisatie services

Technologie alleen lost je proces- en zakelijke uitdagingen niet op. We hebben 5 stapsgewijze services ontworpen, inclusief verschillende deliverables die uw Dynamics365 rendement optimaliseren.

Workshop

Workshop D365 Operations Optimalisatie
1 dag
 • D365 Operations Optimalisatie Introductie
 • Scoping van de oplossing en toepassen van het D365 Operations Optimalisatie Framework
 • Hands-on session obv methoden en tools
 • D365 Operations Optimalisatie Roadmap

QuickScan

Quickscan D365 Operations Optimalisatie
2-5 dagen
 • Inventarisatie van alle processen gefaciliteerd door uw huidige D365-systeem
 • D365 Heatmap en value discovery
 • High-level business case en voordelen voor stakeholders
 • D365 Operations Optimalisatie Implementatie Plan

Proof of Concept

PoC of an end-to-end scenario
5-15 dagen
 • Creatie van een end-to-end scenario voor D365 Operations Optimalisatie
 • Betrokkenheid van belangrijkste stakeholders
 • Validatie van methoden en tools
 • Evaluatie en aanbevelingen voor vervolgstappen

Oplossing

D365 Operations Optimalisatie oplossing
Nader te bepalen
 • Het bouwen van een Optimalisatie MVP
 • End-to-end oplossing voor minimaal 3 primaire stakeholders
 • inclusief enableHub, een op rollen gebaseerde portal voor overzicht, inzicht en samenwerking
 • Vereist een succesvol afgeronde PoC

As-a-service

D365 Operations Optimalisatie oplossingen as a service
price /user /maand
 • enableHub platform + D365 Optimalisatie module. Maandelijkse subscriptie inclusief diensten
 • Een altijd actueel overzicht van de optimalisatie mogelijkheden voor alle prime stakeholders
 • Tweejaarlijkse update van je D365 Operation
 • Vereist een succesvol afgeronde MVP

D365 Operations Optimalisatie | Nieuws & Informatie

Hieronder vindt u een greep uit ons Nieuws, Blogs en Updates met betrekking tot Dynamics365 implementaties

Wilt u weten hoe we uw Dynamics365-operations kunnen optimaliseren?

nl_NL