IT Legacy Modernisering

Krijg de mogelijkheid om bewustere investeringskeuzes te maken voor het applicatielandschap van uw organisatie.

 
 
 
 
 
 
 

IT Legacy Modernisering

We creëren inzicht in het IT-landschap van een organisatie, inclusief alle applicaties, de technologie die ze ondersteunt en de bedrijfsprocessen die ze ondersteunen. We helpen organisaties met complexe legacy IT-systemen aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren, efficiënte operations te realiseren en ruimte te creëren voor de adoptie van innovatieve technologieën.

 
 
 

IT Legacy Modernisering oplossingen

enableHub maakt de inventarisatie en het beheer van IT-portfolio's vanaf één centrale locatie mogelijk. Werken vanuit één enkele bron van waarheid zorgt voor de afstemming van business- en IT-doelen en vergemakkelijkt effectieve communicatie met belanghebbenden binnen en buiten de IT-afdeling. enableHub kan synchroniseren met bestaande CMDB's om de time-to-value te versnellen.

 

 

Met enableHub kun je de gegevens die zijn opgeslagen in jouw CMDB (zoals toepassingen, servers, netwerken, routers, bridges) koppelen aan de bedrijfsprocessen van jouw organisatie en aan de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn.

 
 
 
 
 
 
 
 

enableHub maakt het eenvoudig om de kloof tussen business en IT-eindgebruikers te overbruggen. Op basis van Microsoft Visio ondersteunt enableHub de creatie van PowerPoint-achtige visuals die gebruikt kunnen worden om de stroom aan werkzaamheden over afdelingen heen weer te geven in een taal die de gebruiker begrijpt.

 
 
 
 
 
 
 
 

enableHub ondersteunt frameworks waarmee IT managers hun IT-landschap kunnen taxeren. Op basis van Gartner's TIME-model helpt enableHub je om je IT-portfolio business-georiënteerd te beoordelen door het IT-landschap op te delen in de volgende categorieën: tolereren, investeren, migreren en elimineren

 
 
 
 

enableHub genereert rapporten die kunnen worden gebruikt voor het maken van dashboards in elk mogelijke BI-tooling. De rapportagematrix verschaft inzicht of toepassingen moeten worden vervangen, uitgefaseerd of onderhouden. Dit is eenvoudig te visualiseren in een dashboard om wederzijds begrip te creëren over de gevolgen van veranderingen in het IT-landschap

 
 
 
 
BESPARING VAN BEHEERKOSTEN

Door rationalisatie van het IT-landschap kunnen aanzienlijke kosten worden bespaard. Immers, applicaties met eenzelfde functionaliteit kunnen worden opgeheven ten gunste van een meer geschikte applicatie, sterk verouderde systemen kunnen geleidelijk worden uitgefaseerd en overbodig geworden applicaties kunnen worden stopgezet. Niet alleen zorgt dit voor een aanmerkelijke reductie van de onderhouds- en beheerkosten; rationalisatie van het IT-landschap maakt tevens een efficiënter beheer en een grotere flexibiliteit, om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen, mogelijk.

 
INZICHT IN DE IMPACT VAN VERANDERINGEN

IT Portfolio Management stelt een organisatie in staat om eenvoudig en snel te kunnen veranderen en adequaat in te kunnen spelen op wijzigende klantvraag en producten- en dienstenaanbod, waarbij de business afhankelijk is van IT-diensten. Met ITPM kan een organisatie exact bepalen wat de impact is op wijzigingen van processen op ICT en andersom, de verandering binnen het IT-domein op de processen in de business. Daarnaast levert het een fundamentele bijdrage aan het risicolozer doorvoeren van wijzigingen door vooraf zowel de impact als het rendement beter te kunnen duiden, om deze vervolgens te kunnen borgen en communiceren..

INZICHT IN DE TOEGEVOEGDE WAARDE

Het enableHub ITPM framework is een uitstekend hulpmiddel om IT-investeringen en kosten te kunnen valideren en aantoonbaar te maken dat deze in lijn zijn met de strategie en prioriteiten van de lijnorganisatie. De waarde toekenning aan applicaties en systemen door de business stelt IT in staat om beter te beargumenteren waarom bepaalde investeringen in het IT-landschap gerechtvaardigd zijn.

RUIMTE VOOR INNOVATIE

Met rationalisatie van het IT-landschap wordt door middel van harmonisatie, consolidatie, standaardisatie en integratie van alle componenten een situatie gecreëerd die optimalisatie van het onderhoud, het beheer en de exploitatie van het IT-landschap mogelijk maakt. Door vereenvoudiging en beperking van het onderhoud en het beheer van applicaties ontstaat er ruimte binnen IT om te innoveren en nieuwe technologieën in gebruik te nemen.

 
 
 
 

IT Legacy Modernisering services

We hebben 5 stapsgewijze services ontworpen, inclusief verschillende deliverables die kosten verlagen, een efficiënte bedrijfsvoering faciliteren en ruimte creëren voor innovatie.

Workshop

Workshop IT Legacy Modernisering
1 dag
 • Introductie IT legacy Modernisering
 • Scope van de oplossing en toepassen van het IT legacy Modernization Framework
 • Hands-on session with methods and tools
 • IT Legacy Modernisering Roadmap

QuickScan

Quickscan IT legacy Modernisering
2-5 dagen
 • Inventarisatie van uw IT-infrastructuur en applicaties
 • Heatmap and value discovery
 • High-level business case en voordelen voor stakeholders
 • Implementation Plan

Proof of Concept

PoC van een end-to-end-scenario
5-15 dagen
 • Creatie van een end-to-end scenario
 • Betrokkenheid van belangrijkste stakeholders
 • Validatie van methoden en tools
 • Evaluatie en aanbevelingen voor vervolgstappen

Oplossing

IT Modernisering Oplossing
Nader te bepalen
 • Het bouwen van een MVP
 • End-to-end oplossing voor minimaal 3 primaire stakeholders
 • Inclusief enableHub als rol gebaseerde portal voor overzicht, inzicht en samenwerking
 • Vereist een succesvol afgeronde PoC

As-a-service

IT Modernisering as-a-service
price /user /maand
 • enableHub platform + IT Modernisering module. Maandelijkse subscriptie inclusief diensten
 • Een altijd actueel overzicht voor alle prime stakeholders
 • Tweejaarlijkse update van de IT Modernisering strategie
 • Vereist een succesvol afgeronde MVP

IT Legacy Modernisering | Nieuws & Info

Hieronder vindt u een greep uit ons Nieuws, Blogs en Updates met betrekking tot IT Legacy.

 

Is kosten besparen om ruimte te creëren voor innovatie jouw prioriteit?

nl_NL